Kwaliteit op tijd

Wij slaan ons daardoor heen door ons te focussen op onze kerntaken en bij iedere order onze slogan “kwaliteit op tijd” keer op keer te bewijzen. 

Deze slogan is geen holle frase. Ons gehele bedrijfsbeleid is hierop afgestemd.
Oftewel scherpe levertijden zonder in te boeten op kwaliteit en dit alles tegen scherpe marktconforme tarieven.
Wij kunnen dat doordat wij flexibel, betrouwbaar, proactief en duurzaam werken.

Afspraak is afspraak

Flexibiliteit begint bij de juiste instelling van onze mensen, daarnaast kunnen wij opschalen in capaciteit naar meer ploegendiensten en/of weekenddiensten en in geval van onverwachte vertragingen of complicaties kan er worden uitgeweken naar onze back-up vestigingen die met dezelfde procedures werken.

Betrouwbaarheid is voor ons vanzelfsprekend. Afspraak is afspraak, een professionele werkwijze rond bestandsverwerking en data beheer, Voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens :dit alles is nog maar het begin. Zo laten wij jaarlijks onze medewerkers een “code” ondertekenen waarin onder andere de geheimhoudingsplicht wordt benadrukt. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd (ISO 9001) en is in deze ook zeer belangrijk om voorspelbaar te kunnen produceren en vooraf tijdsindicaties af te geven op basis van heldere meetpunten en projectorganisatie.

Wij willen een proactieve partner zijn. Oftewel gevraagd en ongevraagd advies geven en meedenken in het voortraject. Denk hierbij aan kostenefficiency realiseren (door schaalvoordeel en meedenken in de beste oplossingen).

Zijn er toch nog vragen?

Vragen stellen kan altijd!